Ön most a régi weboldalunkat nézi (Archívum).  VISSZA AZ ÚJ WEBOLDALRA
A vízkeleti posta történetéből

A vízkeleti posta történetéből

2022. január 16., vasárnap | Ma: Gusztáv (HU), Kristína (SK)
Helytörténet Vissza
Címlap > Helytörténet > A vízkeleti posta történetéből
A vízkeleti posta történetéből 2016. július 26. kedd, 13:40
A vízkeleti posta történetéből

   A lejegyzett adatokról szájhagyományból és személyes beszélgetésekből értesültem. Továbbá a ma még élő postai alkalmazottak által közölt adatokból merítettem, ezeket ismertetem a teljesség igénye nélkül. Bízom abban, hogy mindez a későbbi korok helytörténészeit arra ösztökéli majd, hogy folytassák az elkezdett munkát. Így a későbbiekben az általam feltárt és lejegyzett adatokból kiindulva bővebb ismertetéssel tudnak szolgálni a falu lakosságának és a történelem iránt érdeklődő fiataloknak. 

   A vízkeleti posta történetének megírásához olyan adatokra is szükség volt, amelyek sem a vízkeleti, sem a galántai postán nem voltak meglelhetők. Ezért a község polgármesterének segítségével a besztercebányai Postamúzeumhoz folyamodtunk. Ez a múzeum rendelkezik a Szlovákia területén lévő összes postahivatal adataival, de sajnos, ők a sok-sok ezer adatból munkaerőhiány miatt a számunkra szükséges adatok kikeresését nem tudták elvállalni. Javasolták, hogy kutassak a kerületi levéltárban vagy a Postai Közlönyben, esetleg a postával kapcsolatos könyvekben keressem az adatokat.  A Csehszlovák bélyegek monográfia 16. részének, illetve a kötet Csehszlovák postai pecsétek című részében, valamint a Fordulat utáni pecséték 1918 – 1920, 1982 – ben Prágában kiadott könyvben a 270. oldalon van megjegyezve, hogy Vízkeleten volt postahivatal, mely 1925. március 31 – én megszűnt, majd „poštovňa” megnevezéssel 1938-ig működött. Az első Csehszlovák Köztársaság harmincas éveiben Krizsan József volt a postai kézbesítő. Ez idő alatt bizonyos ideig a jelenlegi tűzoltószertár tőszomszédságában volt a „poštovňa”. Utána Uhlárik Sándor nyugalmazott iskolaigazgató házában. 1938 – ban, a magyarok bejövetele után pedig Halász Lajos hentes és mészáros házának udvarában volt a postaügynökség szobája, a postamester pedig Halász Mária volt (Halász Zsuzsanna tanító néni testvére). 1945-ben Vízkeleten a postaügynökség megszűnt, a legközelebbi postafiók Hidaskürtön működött.

   A vízkeleti posta megalakulásáról az 1883. szeptember 10-i Postai Közlönyben történik említés VÍZKELET név alatt. Ez már a Magyar Postaigazgatóság időszaka, mely akkor a pozsonyi körzethez tartozott. A vízkeleti postahivatal fennmaradt pecsétje egykörös, átmérője 28 mm, felirata VIZKELET. Használatának idejét a számjegyek a következő sorrendben jelölik: nap, hónap, alsó részében pedig az évszám utolsó két számjegye. Ennek a pecsétnyomónak csak kevés lenyomatát (1. sz. kép) sikerült összegyűjteni. Használatának legrégibb dátuma 1883. november 20., ami körülbelül három hónappal korábbi  időpontot jelöl, mint a posta megalakulását igazoló írásos bizonyíték. Hogy előtte hol volt használatban, az nem derült ki.

   A második pecsét szintén egykörös, felirata VIZKELET, átmérője 24 mm, használati idejének jelölése: az év utolsó három számjegye, alatta nagybetűkkel a hónap, ez alatt pedig a nap arab számjegyekkel. Használatának legrégibb dátuma 1885. július 21.

   A harmadik pecsét, melyet a vízkeleti posta használt a Magyar Postaigazgatóság kétkörös, hidacskával ellátott pecsétje. Felső, függőleges vonalkákkal stafírozott felében a hidacska felett a tipikus kis szentistváni korona, alsó szintjén függőleges vonalkákkal stafírozott felében napot jelölő N betű látható. A domicilium (a posta székhelyének megnevezése). A felső körközben olvasható VIZKELET , az alsó közkörben díszítő ágacskák vannak, ezek közepén  egy nagy  A  betű. Használatának dátuma a hidacska közepén van a következő sorrendben: az év utolsó számjegye, a hónap nagybetűkkel jelölve és a nap 1914. július 31.

   A negyedik pecséten a „Csehszlovák Postaigazgatóság” kétkörös pecsétje volt 32 mm-es zárt hidacskával. A körközben VIZKELET község neve,a hidacska szintén a széleken egy-egy nyolc  sugárvonalkából  álló csillagocska, a körhöz alsó részében a Csehszlovák posta C.S.P.iniciáléja látható. A hidacskában a keltezés a következő sorrendben van: a nap arab számjeggyel jelölve, a hónap római számjegyekkel jelölve és az év, ennek csupán utolsó két számjegye arab számjegyekkel jelölve. A feladás órája vízszintes vonallal van kijelölve. A pecsét alsó felében a hidacska alatt a kis ábécé a betűje van, mely a pecsét sorszámát jelöli. Adatolásának dátuma 1924. V.24.  A posta 1925.március 31-ig működött, amikor megszűnt, a postahivatal megnevezését a posta jelentésű „poštovňa” (postahivatal korlátolt működéssel kisebb községben ) megnevezés váltotta fel.

   VÍZKELET postájának pecsétjét ábrázolja: a postát 1925. április 1-jén alapították. A pecsétnek típusos, 40mm x 8 mm – es téglalap alakú kerete volt és jellegzetes lila színe. Csillagocskák között a posta VIZKELET neve, utána félköríve zárójelben a Galánta 2 elszámolási postahivatal, melynek a vizkeleti posta - 3-szolgálatilag alá volt rendelve. A datolásának dátuma 1933.X.23. A küldeményt a hiteles Krizsan József levélkézbesítő kézbesítette. Mivel a községet 1938. október 2-án a bécsi döntés értelmében Magyarországhoz csatolták, a postaigazgatóság is megváltozott.

   VÍZKELET postájának a terület Magyar Postaigazgatóság által történt elfoglalása után használt pecsétjének alakját ábrázolja. Alakja téglalap, levágott sarkakkal. Keretének mérete 29 mm x 19,5 mm. A domícium a keret felső részében VÍZKELET alakban van jelölve, közepén a pecsét használatának dátuma a következő formában: az év utolsó két számneve, utána a hónap a hónap római számmal jelölve, végül a nap arab számjegyekkel. A bélyegzőt 1939 – től 1943 – ig használták. Az 1948 után új bélyegzők kerültek használatba, de ezekkel senki nem foglalkozott.  

Kozma Géza, a falu helytörténésze

Galéria
Előfizetés
Megrendelem a TERRA Hírújságot
0,50 € x 12 szám = 6 €/év
Aktuális számunk

Aktuális számunk

TERRA Hírújság VIII. évfolyam 4. száma

Rólunk
Tisztelt Olvasó! Üdvözöljük a TERRA Hírújság honlapján. Regionális, Mátyusföld magyarok lakta településein terjesztett hírújság vagyunk, amely a Rólunk, nekünk mottónak megfelelve végzi munkáját. Terjesztői hálózatunk segítségével havonta 30 település 5000 otthonába juttatjuk el lapunkat. A TERRA Hírújság magyar nyelven jelenik meg. A szűkebb régió közéletének történései, a sport, a kultúra eseményeinek ismertetése mellett jogi, egészségügyi, kertészeti tanácsadó szolgálja az olvasót. Mindezek mellett célunk régiónk neves személyiségeinek… Bővebben
Támogatók
Partnereink
További partnereink
Max.: 5 MB (doc, pdf)