Ön most a régi weboldalunkat nézi (Archívum).  VISSZA AZ ÚJ WEBOLDALRA
A Csemadok XXIV. Országos Közgyűlése

A Csemadok XXIV. Országos Közgyűlése

2024. március 04., hétfő | Ma: Kázmér (HU), Kazimír (SK)
Szervezetek, csoportok Vissza
Címlap > Szervezetek, csoportok > A Csemadok XXIV. Országos Közgyűlése
A Csemadok XXIV. Országos Közgyűlése 2016. december 05. hétfő, 13:11
A Csemadok XXIV. Országos Közgyűlése

   A Csemadok – a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 2016. október 22-én tartotta XXIV. országos közgyűlését Nagyfödémesen. A tisztújító közgyűlés küldöttei újraválasztották a szövetség elnökét, Bárdos Gyulát, aki az elkövetkező időszakban a megkezdett munkájában a folytonosságot tartja az egyik fő feladatának, vagyis a Csemadok az elkövetkező négy évben is a legmeghatározóbb kulturális és civil szervezetként kíván jelen lenni a felvidéki magyarság életében.

   A tisztújító közgyűlés ünnepi műsorral kezdődött, majd megemlékezéssel folytatódott. A küldöttek a Csemadok megalakításának tiszteletére felavatott kopjafánál hajtottak főt az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. A közgyűlés küldöttei az évforduló kapcsán egy nyilatkozatot is elfogadtak, amelyben hangsúlyozzák, „őrizzük együtt, felelősséggel a kivívott szabadságot, mert csak így lehetünk hűek azokhoz az eszmékhez, melyeket a halott hősök hagytak ránk örökül”.

   A közgyűlést jelenlétével megtisztelte Pathó Marianna, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője, Szabó József, a pozsonyi magyar nagykövetség 1. beosztottja, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke és Bukovszky László, kisebbségügyi kormánybiztos egyéb elfoglaltságuk miatt nem voltak jelen.

   A tisztújító közgyűlés – ahol a 145 küldöttből 140-en megjelentek – döntött az alapszabály módosításáról, elfogadta a következő négy év programját és megválasztotta a szövetség új vezetését, így az elnököt és az elnökséget is. Bárdos Gyulának nem volt kihívója, s a küldöttek elsöprő többséggel választották őt újra az elkövetkező négyéves időtartamra. Változott az elnökség, két új taggal bővült: Kiss Beáta a szórványmagyarságért felel majd, míg Varga Tibor az ifjúságpolitika felelőse lesz. A 9 tagú testület további tagjai: Köteles László általános alelnök, a nyugati régió felelős alelnöke Mézes Rudolf, a középső régióé Balogh Gábor, a keletié Kopasz József. Az elnökség további tagjai Hrubík Béla és Sátor Zoltán lettek.

   Óriási az a feladat, amit a Csemadok végez országos és regionális szinten is, hiszen 31 országos rendezvénye van a szövetségnek – jövőre első ízben országos Szent István-napi ünnepség is lesz Deákin –, emellett helyi, illetve kistérségi szinten évente több mint 5 ezer rendezvényt szerveznek.

   „A kulturális rendezvények mellett azonban a Csemadok az elkövetkezőkben is kiemelt figyelmet szentel majd a társadalmi, politikai és közéleti eseményeknek is, s ha azt indokoltnak látjuk, nyíltan állást is foglalunk majd egy-egy kérdésben” – mondta az elnök, aki szerint „a Csemadok egyik legfontosabb feladata, hogy mozgósítson”.

   Bárdos Gyula úgy fogalmazott, az elkövetkező négy évben a szervezet számára a kulcsszó az összefogás lesz. „A felvidéki magyarság megosztottságát nézve a szövetség az a hely, ahol a különböző nézeteket vallók megférnek egymás mellett, mert ez a szervezet kapocsként működik, ahol lehetőség van a közösségi összetartozás megélésére.” – mondta az elnök, hozzátéve, a Csemadok mindenkivel kész az összefogásra, aki a magyarság megmaradásában érdekelt, s aki tevőlegesen akar fellépni a közösség érdekében, azonosságtudatunk erősítésében, a jogérvényesítésben. „Az összefogás azonban csak úgy képzelhető el, hogy nem mondunk le semmiről, ami a felvidéki magyarság számára fontos ahhoz, hogy megállítsuk a közösség további lemorzsolódását”  – hangsúlyozta.

   A kulturális szervezet továbbra is nyitott a politikai képviselettel való aktív kapcsolattartásra is, ez jövőre a megyei választások előtt külön fontossággal is bír majd, de kész akár olyan ügyekben is tárgyalóasztalhoz ülni, mint például a kisebbségi kulturális alap kérdése. Az elnök azt is megfogalmazta, hogy továbbra sem adják fel azt a küzdelmet, amit a szervezet finanszírozása ügyében eddig is folytattak, hiszen a hazai költségvetésből fenntartásra kulturális szervezetünk nem kap támogatást, csak a rendezvényekre, nyílt pályázati formában jogosult támogatásért folyamodni.

   Köteles László általános alelnök szerint a Csemadok tevékenysége ma egyenlő a magyarság megtartásával. Fő feladatának azt tartja, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, amelyek egyaránt megszólítják a jobb gazdasági helyzetben lévő nyugati térségeket és a szegényebb keleti régiókat, valamint azokat a közösségeket is, ahol már a romák száma a legmeghatározóbb. Emellett fontosnak tartja a fiatalok bevonását is a munkába. Ezzel is összhangban a közgyűlés döntött arról, hogy az ifjúságpolitikának külön felelőse lesz Varga Tibor személyében, akinek e téren a Via Nova ICs elnökhelyetteseként már vannak tapasztalatai. Varga Tibor úgy véli, ha a fiatalok azt érzik, hogy hagyják őket dolgozni, ha teret kapnak saját programjaik megvalósítására is, akkor megszólíthatók. Erre példa a nagyszelmenci alapszervezet, ahol az átlagéletkor a harminc évet sem éri el.

   Új elnökségi tagként Kiss Beáta a szórványmagyarságért felel, ám feladatát ennél bővebben értelmezi, mert úgy véli, a Csemadoknak az eddigieknél is jobban oda kell figyelnie a peremterületekre is, ahol már megfigyelhető a szórványosodás, de meg kell szólítani azokat is, akik már a nyelvhatár fölött, szlovák közegben élnek. Nem csak hagyományos, kulturális rendezvények szervezésben gondolkodik, a tudományosság adta lehetőségekkel is bevonná a munkába az arra nyitottakat, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezne, de tervei között szerepel, hogy felmérésekkel és kutatásokkal is vizsgálják egy-egy térség helyzetét, igényeit.

   A tisztújító közgyűlésnek Nagyfödémes adott otthont, s mint kiderült, a helyszín kiválasztása nem volt véletlen. A többi alapszervezet számára is példa lehet a Száraz Erzsébet vezette alapszervezet munkája, ahol a fiatalok már gyerekkorukban, iskolásként kivehetik a részüket a Csemadok tevékenységéből, s miután betöltötték 15. életévüket, átvehetik a Csemadok-tagkönyvüket.

   Régiónkat, a Mátyusföldet a Szövetség országos elnökségében regionális alelnökként Mézes Rudolf képviseli.

   Az Országos Tanács tagjai Baranyay Alajos Zsigárdról, Botka Ferenc Vágsellyéről, Jurás Lívia Peredről, Mészáros Győző Deákiról és Száraz Erzsébet Nagyfödémesről. Az Országos Tanács póttagja régiónkból a vízkeleti Pék Éva.

   Az Országos Ellenőrző Bizottság tagjai sorába a nagyfödémesi Bózsing Katalin lett régiónkból beválasztva.

- Csemadok OT -

Galéria
Előfizetés
Megrendelem a TERRA Hírújságot
0,50 € x 12 szám = 6 €/év
Aktuális számunk

Aktuális számunk

TERRA Hírújság VIII. évfolyam 4. száma

Rólunk
Tisztelt Olvasó! Üdvözöljük a TERRA Hírújság honlapján. Regionális, Mátyusföld magyarok lakta településein terjesztett hírújság vagyunk, amely a Rólunk, nekünk mottónak megfelelve végzi munkáját. Terjesztői hálózatunk segítségével havonta 30 település 5000 otthonába juttatjuk el lapunkat. A TERRA Hírújság magyar nyelven jelenik meg. A szűkebb régió közéletének történései, a sport, a kultúra eseményeinek ismertetése mellett jogi, egészségügyi, kertészeti tanácsadó szolgálja az olvasót. Mindezek mellett célunk régiónk neves személyiségeinek… Bővebben
Támogatók
Partnereink
További partnereink
Max.: 5 MB (doc, pdf)